- Tính toán lô đề chuẩn

Đề Về Kép Hôm Sau Đánh Lô Gì Là Chuẩn Nhất

Khi tiêu trí người chơi lô đề ngày càng cao thì những cặp lô truyền thống đã không còn đáp ứng nổi nhu cầu của những người chơi lô chính hiệu. Nhờ vào kinh nghiệm lâu năm và các phương pháp soi bóng dân gian hay những thuật toán hiện đại hiện nay. Những chuyên gia về lô đề đã phát triển nên các cặp lô có tần số suốt hiện nhiều chà chuẩn nhất dựa trên các bộ số kép. Dưới đây là tổng hợp đề về kép hôm sau đánh lô gì chuẩn nhất và chi tiết bởi.

Đề về kép bằng hôm sau đánh lô gì?

Tổng hợp những cặp lô đẹp nên tham khảo với các anh em mới và đánh khi đề về kép bằng:

Đề về kép 11 hôm sau anh em nên đánh 01, 18, 29 và 86.

Đề về kép 22 hôm sau anh em nên đánh 49, 07, 70 và 94.

Đề kép về 33 hôm sau anh em nên đánh 07, 23, 32 và 70.

Đề kép về 44 hôm sau anh em nên đánh 28, 39, 82 và 93.

Đề kép về 55 hôm sau anh em nên đánh 02, 20, 48 và 84.

Đề về kép 66 hôm sau anh em nên đánh 19, 34, 43 và 91.

Đề về kép 77 hôm sau anh em nên đánh 17, 24, 42 và 71.

Đề về kép 88 hôm sau anh em nên đánh 04, 40, 58 và 85.

Đề về kép 99 hôm sau anh em nên đánh 02, 05, 20 và 50.

Đề về kép 00 hôm sau anh em đánh ngay 03, 52, 60 và 87.

Với các cặp lô trên thời gian gan lâu nhất là 2 ngày. Nếu anh em đánh hôm trước mà không về thì nuôi tiếp ngày hôm sau kiểu gì cũng về.

Đề về kép lệch hôm sau đánh lô gì?

Dưới đây là những cặp lô đẹp khi đề về kép lệch cho anh em tham khảo.

Đề kép lệch 05 hôm sau lô sẽ về 03, 05, 30 và 50.

Đề kếp lệch 16 hôm sau lô sẽ về 01, 06, 10 và 60.

Đề kếp lệch 27 hôm sau lô sẽ về 00, 16, 55 và 61.

Đề kếp lệch 38 hôm sau lô sẽ về 23, 32, 67 và 76.

Đề kếp lệch 49 hôm sau lô sẽ về 03, 30, 33 và 88.

Đề kếp lệch 50 hôm sau lô sẽ về 02, 15, 20 và 51.

Đề kếp lệch 61 hôm sau lô sẽ về 23, 32, 69 và 96.

Đề kếp lệch 72 hôm sau lô sẽ về 38, 59, 83và 95.

Đề kếp lệch 83 hôm sau lô sẽ về 29, 59, 92 và 95.

Đề kếp lệch 94 hôm sau lô sẽ về 06, 56, 60 và 65.

Lưu ý: Tất cả các cặp lô trên có thể sẽ chỉ về 1 trong 4 cặp, anh em nên tham khảo kỹ. thời gian gan lâu nhất của các cặp lô lệch này là 2 ngày. Anh em nuôi trong 2 ngày kiểu gì cũng được ăn.

Đề về kép âm hôm sau đánh lô gì?

đã thống kê được tất cả các cặp lô đẹp về theo kép âm chính xác nhất dưới đây.

Đề kép âm 07 hôm sau lô sẽ nổ trong các cặp sau 19, 38, 83 và 91.

Đề kép âm 14 hôm sau lô sẽ nổ trong các cặp sau 33, 88, 89 và 98.

Đề kép âm 29 hôm sau lô sẽ nổ trong các cặp sau 01, 10, 68 và 86.

Đề kép âm 36 hôm sau lô sẽ nổ trong các cặp sau 25, 33, 52 và 88.

Đề kép âm 41 hôm sau lô sẽ nổ trong các cặp sau 13, 31, 78 và 87.

Đề kép âm 58 hôm sau lô sẽ nổ trong các cặp sau 08, 22, 77 và 80.

Đề kép âm 63 hôm sau lô sẽ nổ trong các cặp sau 01, 08, 10 và 80.

Đề kép âm 70 hôm sau lô sẽ nổ trong các cặp sau 06, 13, 31 và 60.

Đề kép âm 85 hôm sau lô sẽ nổ trong các cặp sau 02, 11, 20 và 66.

Đề kép âm 92 hôm sau lô sẽ nổ trong các cặp sau 12, 21, 26 và 62.

Đề về sát kép hôm sau đánh lô gì?

Với đề sát kép thì đã tổng kết 2 bộ số lô là lô sát kép bằng và lô sát kép lệch cho anh em tham khảo đề về kép hôm sau đánh lô gì dưới đây.

Đề về sát kép bằng hôm sau đánh lô

Đề sát kép bằng 01 hôm sau nuôi 07, 44, 70 và 99.

Đề sát kép bằng 09 hôm sau nuôi 38, 68, 83 và 86.

Đề sát kép bằng 10 hôm sau nuôi 44, 89, 98 và 99.

Đề sát kép bằng 12 hôm sau nuôi 16, 22, 61 và 77.

Đề sát kép bằng 21 hôm sau nuôi 13, 16, 31 và 61.

Đề sát kép bằng 23 hôm sau nuôi 26, 44, 62 và 99.

Đề sát kép bằng 32 hôm sau nuôi 24, 42, 49 và 94.

Đề sát kép bằng 34 hôm sau nuôi 28, 37, 73 và 82.

Đề sát kép bằng 43 hôm sau nuôi 00, 18, 55 và 81.

Đề sát kép bằng 45 hôm sau nuôi 03, 14, 30 và 41.

Đề sát kép bằng 54 hôm sau nuôi 44, 45, 54 và 99.

Đề sát kép bằng 56 hôm sau nuôi 01, 10, 59 và 95.

Đề sát kép bằng 65 hôm sau nuôi 13, 28, 31 và 82.

Đề sát kép bằng 67 hôm sau nuôi 17, 46, 64 và 71.

Đề sát kép bằng 76 hôm sau nuôi 29, 59, 92 và 95.

Đề sát kép bằng 78 hôm sau nuôi 01, 10, 38 và 83.

Đề sát kép bằng 87 hôm sau nuôi 17, 28, 71 và 82.

Đề sát kép bằng 89 hôm sau nuôi 03, 08, 30 và 80.

Đề sát kép bằng 90 hôm sau nuôi 36, 39, 63 và 93.

Đề sát kép bằng 98 hôm sau nuôi 37, 38, 73 và 83.

Đề về sát kép lệch hôm sau đánh lô

Đề về sát kép lệch 04 hôm sau nuôi 18, 22, 81 và 91.

Đề về sát kép lệch 06 hôm sau nuôi 00, 03, 45 và 54.

Đề về sát kép lệch 15 hôm sau nuôi 13, 25, 29 và 52.

Đề về sát kép lệch 17 hôm sau nuôi 07, 36, 63 và 70.

Đề về sát kép lệch 26 hôm sau nuôi 32, 41, 48 và 80.

Đề về sát kép lệch 28 hôm sau nuôi 04, 14, 41 và 57.

Đề về sát kép lệch 37 hôm sau nuôi 15, 67, 68 và 86.

Đề về sát kép lệch 39 hôm sau nuôi 03, 12, 21 và 30.

Đề về sát kép lệch 48 hôm sau nuôi 20, 36, 63 và 82.

Đề về sát kép lệch 49 hôm sau nuôi 16, 61, 78 và 87.

Đề về sát kép lệch 50 hôm sau nuôi 06, 12, 21 và 60.

Đề về sát kép lệch 51 hôm sau nuôi 01, 14, 20 và 41.

Đề về sát kép lệch 60 hôm sau nuôi 36, 63, 89 và 98.

Đề về sát kép lệch 62 hôm sau nuôi 08, 25, 52 và 80.

Đề về sát kép lệch 71 hôm sau nuôi 02, 29, 67 và 92.

Đề về sát kép lệch 73 hôm sau nuôi 14, 19, 41 và 91.

Đề về sát kép lệch 82 hôm sau nuôi 26, 52, 62 và 71.

Đề về sát kép lệch 84 hôm sau nuôi 13, 31, 48 và 84.

Đề về sát kép lệch 93 hôm sau nuôi 09, 17, 27 và 90.

Đề về sát kép lệch 95 hôm sau nuôi 05. 23, 32 và 50.

Hai bộ số lô khi đề về sát kép này thời gian gan lêu nhất là 6 đến 10 ngày. Vì thế khi đề về sát kép ( kép bằng hoặc kép lệch ) hôm sau anh em đánh mà không chịu ra thì hôm sau lại nuôi tiếp. Nếu hôm sau nữa vẫn không chịu ra thì anh em đánh kểu 2 ngày nghỉ một ngày.

chốt số miền bắc

chốt số miền nam

chốt số miền trung