Thường xuyên ghi chép số lô đề

Thường xuyên ghi chép số lô đề